Yönetim

224 Bursa ve Bursaspor Gönüllüleri Derneği’nden Ali Ay’a sert tepki!

224 Bursa ve Bursaspor Gönüllüleri Derneği, Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay'a tepki gösteren bir içerik yayınladı.

224 Bursa ve Bursaspor Gönüllüleri Derneği, Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay’a gösteren bir içerik yayınladı.

Bursaspor Kulübü Denetleme Kurulu tarafından yapılan 15/04/2019 tarihli duyuruyu ve içeriğini büyük bir üzüntü ve şaşkınlıkla öğrenmiş bulunuyoruz.

Öncelikle duyuru içeriğinde yönetim kurulu başkanına satıldığı anlaşılan gayrimenkullerin değerinin resmi olmayan (adli delil niteliği bulunmayan) bir değerleme / eksper raporu ile belirlendiği anlaşılmaktadır.

kurulu tarafından, kulüp başkanının alacaklarına mahsuben, kulüp kasasına yeni bir nakit akışı sağlanmaksızın yapılan satışın haksız ve kulüp menfaatlerimize aykırı olduğunu düşünüyoruz. Her ne kadar satışa haklı sebep olarak çıkılan ihalede başka alıcı çıkmadığı yönetim kurulu tarafından ileri sürülmüş ise de, bu gayrimenkullerin acele olarak yönetim kurulu başkanına satışını gerektirir haklı bir gerekçe kamu oyuna sunulmamıştır.

ve şehir menfaatleri gereği sabırlı davranılarak ve daha kapsamlı duyuru yöntemleri kullanılarak, Bursaspor markasının gücü ve ardındaki milyonlarca taraftarın etkisi değerlendirilerek 2. hatta 3. bir ihale süreci neden denenmemiştir? Bu yolla hem kulübe nakit akışı sağlamak hem de çok daha yüksek bedellerle değerlerimizi satabilmek şansı neden / hangi saikle göz ardı edilmiştir.

Bu satışta ki kabul edilemez unsurlardan biri de, mahsubun 20/03/2019 tarihli Euro kuru üzerinden yapılmış olmasıdır. Son 1 yıl içinde kurda ki olağanüstü artış ve bu artışın enflasyon oranının çok üzerinde olduğu tüm kamuoyunun malumudur. Bu işlem ile kulüp bizzat kulüp başkanına enflasyon oranının çok üzerinde bir kur farkı ile borç ödemiştir. Bir kez daha altını çizmek isteriz ki bu ödeme kulüpten alacaklı 3. Bir şahıs yada şirkete değil bizzat kulübümüzün görevi başındaki başkanına yapılmıştır.

Bu eylemin, Dernekler Kanunu 32. Madde F bendi gereği;

“Her ne suretle olursa olsun kendisine tevdi olunan derneğe ait para veya para hükmündeki evrak, senet veya sair malları kendisinin veya başkasının menfaatine olarak sarf veya istihlâk veya rehneden veya satan, gizleyen, imha, inkâr, tahrif veya tağyir eden yönetim kurulu başkanı ve üyeleri veya denetçiler ile derneğin diğer personeli Ceza Kanununun güveni kötüye kullanma suçuna ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır. Ayrıca, mahkeme yargılama sırasında sanıkların, organlardaki görevlerinden geçici olarak uzaklaştırılmasına da karar verebilir.  “

Yetkili makamlarca SUÇ olarak değerlendirilebilmesi mümkündür.  TCK ya atıfta bulunulan madde şöyledir;

5237 syl TCK. Güveni kötüye kullanma

MADDE 155 – (1) Başkasına ait olup da, (EKLENMİŞ İBARE RGT: 08.07.2005 RG NO: 25869 KANUN NO: 5377/17) muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyetliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyetliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunan veya bu devir olgusunu inkar eden kişi, şikayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır. (ASLİYE CEZA MAHK.)

(2) Suçun, meslek ve sanat, ticaret veya hizmet ilişkisinin ya da hangi nedenden doğmuş olursa olsun, başkasının mallarını idare etmek yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesi halinde, bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur. (ASLİYE CEZA MAHK.)

Netice itibariyle yukarıda ki kanun maddeleri değerlendirildiğinde anılan suçun sabit olması halinde maddi ve manevi davaları açılabileceği de hukuken ihtimaller dâhilindedir.

Yukarıda arz ve izah edilen hususlar Bursaspor Kulübü yönetimi ve başkanına yakışmayan, marka değerimizi düşüren, kulübün değerlerine zarar veren eylemler olup, işbu durum ulusal medyaya yansıyacak kadar büyümüş ve üzüntü verici bir hal almıştır.

Bu tür eylem ve işlemler kulübe bağış yapacak kişi / kuruluşlarda yapılacak bağış ve yardımların kulüp başkanı Ali AY’ın alacağını ödemekten öteye geçmeyecek katkılardan ibaret kalacağı izlenimi uyandıracağı şüphesizdir. Bu eyleminizle yapılması muhtemel sponsorluk anlaşmalarını, gönüllü bağışları ve maddi katkıları engelleyeceğiniz açıktır.

Bu güvensizlik ve itibarsızlık ortamını bizzat aldığı kararla oluşturan yönetim kurulu ve alacağını tahsil etme dışında bir menfaat gözetmeyen başkan Ali AY’ı, Bursaspor gönüllüleri olarak yaptıkları bu hatadan ivedilikle dönmeye davet ediyoruz.

Ayrıca hukukçu kimliğimizle gerek yönetim kurulunu, gerekse başkan Ali AY’ı hukuki başvuru hakları dahil olmak üzere tüm süreçlerin takipçisi olduğumuz konusunda bilgilendiriyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 17/04/2019

224 Bursa ve Bursaspor Gönüllüleri Derneği Adına

Av. Umut ÖNEL

Av. Mustafa Kemal ŞENÇAYIR

Av. Yıldırım HACIOĞLU

Av. Sungurtekin ÖZTAN

Av. Cihan KAYRAK

Kaynak
Bursa.com
Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün